Územní studie Háje

Lokalita Praha - Háje
Rok 2018 - 2019
Zadavatel Magistrát hlavního města Prahy
Stupeň územní studie
Tým Michal Procházka, Jan Cyrus, Šárka Bockschneiderová, Jan Duchoň, Radek Sláma, Irena Zmeškalová

Aby mohlo dojít ke vzniku čtvrťového centra v okolí stanice metra Háje, je nezbytné změnit pohled na území, které je svázáno prostorovou segregací automobilové a pěší dopravy. Koncepce, která nikdy nebyla dokončena, vznikla v době, kdy automobil nepatřil k věcem denní potřeby. O čtyřicet let později je situace jiná. Cílem je proměnit Opatovskou ulici ve fungující městskou třídu, kde nalezne své místo život, obchod, odpočinek, příroda, hromadná i individuální doprava.

V místě, kde je situována stanice metra a plánovaná výstavba radnice nalézáme nejvhodnější pozici pro umístění náměstí. Umísťujeme jej do úrovně ulice tak, aby vznikl ucelený městký prvek bez zbytečných bariér. Spolu pak vytvoří srdce fungujícího "městského" centra!

Vytvořil Marek Fišera za použítí is4wfw