Územní studie Starý Suchdol

Lokalita Praha - Suchdol
Rok 2019 - 2021
Zadavatel Magistrát hlavního města Prahy
Stupeň územní studie
Tým Jan Cyrus, Michal Procházka
Spolupráce Štěpánka Procházková

Územní studie usiluje o podpoření a uchování významu historického jádra bývalé obce. Těžištěm loklality se stává “obnovená“ náves, jako kulturní a společenské centrum Starého Suchdola, s přímou vazbou na Brandejsův statek. Tato dominanta určuje charakter území a je nezbytné, aby povstala z ruin a zapojila se do života obce. Pak se stane náves s Brandejsovým statkem vstupní branou do Tichého údolí, Údolí Únětického potoka a ke Kozím hřbetům.

 

Vytvořil Marek Fišera za použítí is4wfw