Ověřovací studie Štěrboholy

Lokalita Praha - Štěrboholy
Rok 2019 - 2020
Klient Soukromý
Stupeň Ověřovací územní studie
Tým Jan Cyrus, Michal Procházka, Radek Sláma

V těsném sousedství pražské spalovny odpadu, chráněného ložiskového území cihlářské hlíny a Štěrboholské spojky se nachází okrajová část průmyslové zóny. S vazbou na přibližující se obytnou zástavbu Jahodnice a Štěrbohol. Studie se zamýšlí nad možným využitím lokality a hledá průsečíky mezi administrativní a halovou zástavbou. Definuje výrazný středový prvek zelené a modré infrastruktury a schéma zástavby v základním modulu 16 x 16 x 16 m.  

 

Vytvořil Marek Fišera za použítí is4wfw