Třída T.G.Masaryka

Lokalita Kladno
Rok 2016
Vyhlašovatel město Kladno
Stupeň architektonicko-urbanistická soutěž
Tým Michal Procházka, Sara Al Wahaishi, Natálie Červenková, Radek Sláma

 

Kladno, město hutnictví, město oceli! Převážnou část minulého století důležitá průmyslová oblast Čech. Dnes však také město, které nese zátěž svého rozmachu v podobě rozlehlého brownfield. Slavné ocelářské období zarůstá nálety, zelení se a na jaře rozkvétá. Snad až moc básnicky popsáno to, jak vnímáme dnešní Kladno… Vidíme město, jehož historie i současnost stojí na oceli. Vidíme hlavní třídu, kde ve svém kontrastu a vlastně i souznění, stojí surovina Kladenska zarůstající zelení! Na jaře rozkvétá! Třída T.G. Masaryka ve své podstatě jen zrcadlí „něžnější“ tvář Kladna! Kladna, které již není pouze městem oceli. Vymaňuje se ze své historie a směřuje k budoucnosti – k symbióze s přírodou.

Vytvořil Marek Fišera za použítí is4wfw